PDF Nyomtatás E-mail

Csicsó vára Csíkcsicsótól délnyugatra található, a Központi-Hargita keleti peremén, a Vár-patak baloldalán levő, lemezes elválású, törésű andezit szikla tetején. Az erdélyi határvédelmi rendszer harmadik lépcsőjének tagja lehetett. Valószínűleg itt laktak egy ideig a csíksomlyói ferences szerzetesek, kolostoruk megépítése előtt.

A palás trachyt (schieferigen trachyt) hegynek függőlegesen lemetszett foka messziről rakott falnak tetszik, a fekmentes sziklarétegek között cementszerű lerakodás van, s a falusiak azt is hiszik, hogy magát a várhegyet is emberkézzel rakták egybe, pedig az oly természetes képződés, mely a Hargitának Csíkra néző keleti oldalán több helyt mutatkozik.

A hosszúkás sziklacsúcs, melyen a vár feküdt, délről szépen ki van csipkézve, sziklái 50–80 láb magasságra annyira függélyesen emelkednek, hogy ez oldalról csak madár közelíthetett, s azért itt fal nem volt, csak is a szintén függőleges, de csekélyebb magasságú északi oldalán vonult fal, mely a 132 lépés hosszúságú szikla ormát ölelte körül, s két végére (kelet-nyugati oldal) is kanyargólag behajolt. Ezen öl széles szép válogatott lapos kövekből forró mésszel épült fal, még épebb helyein 4–5 láb magasságban most is áll.

Közepe táján egy félköridomú betorpadása van, mit a sziklaorom ily alakja miatt vett fel. Észak-keleti szögletétől 15 lépésre (az északi oldalon) volt feljárata, melyet egy befelé szökellő kerekded bástya védett.

A kapubástya alapfala és a sziklába vésett út most is tisztán látszik. A kapubástyán belül, mély üregek vannak a sziklába vésve, ezek, mint a hagyomány tartja, süllyesztők voltak, melyekbe a netalán betolakodott ellenséget felnyíló lappancs által besüllyeszthették. Észak-nyugati bütüjénél egy más kisebb lejárat is volt, hol a sziklába bevésett keskeny alig két láb széles folyosó most is meg van. Beltere e várnak nagyon kicsiny, elannyira, hogy átmetszeti legnagyobb hossza 98, legnagyobb szélessége csak 24 lépés.

Várunk e szerint kicsiny és jelentéktelen, de fekvésénél fogva igen erős, csaknem bevehetetlen védhely volt a lőpor előtti korban. A várfokról gyönyörű kilátás nyílik, hátul a Hargita roppant sziklatömege, a fenyvesekre, látható Csík madártávlati képe. Hogy mikor s ki által építtetett e vár, arra semmi adatunk nincsen, a nép egyszerűen, mint minden régi történeti homályba vesző romról, azt mondja, hogy óriások építették és lakták.

Losteiner fölemlíti e várat, s azt mondja, hogy egyike volt azon felcsíki 4 várnak, melyekben a lakosok vész idején oltalmazták magukat. Sebeint még azt is említi, hogy a somlyói templom és kolostor a csicsói vár romjaiból épült, a mi kevéssé valószínű, mert ily messziről csak nem hordtak oda követ, midőn közelebb a Nagy-Somlyó oldalában a legjobb épület-anyag nagy mennyiségben hever.

 

 
 

Térkép

 

Terkep

Eseménynaptár

Esemenznaptar

Felcsíki látnivalók

No valid database connection You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 SQL=SELECT title FROM jos_sections WHERE id =
Összes látnivalók >>