Népzene
PDF Print Email


A népzene olyan dallamokból tevődik össze, amelyeket sokan és sokáig énekeltek. Az, hogy a magyar népzene ma is eleven valóság, annak köszönhető, hogy annyira eltér Európa más népeinek zenéitől. Kodály Zoltán szerint „A magyar népdal az egész magyar lélek tükre, a magyar nyelvvel egyidős, a magyarság történelme során kialakult és az évszázados – évezredes használatban csiszolódott népzenei hagyomány anyanyelvünkhöz hasonló érték. Benne mindannyian magunkra ismerhetünk, belőle mások is megismerhetnek bennünket”.

A felcsíki népzenét nem tudta semmi megváltoztatni, hiszen a nyelvvel, a táncművészettel, a hiedelemvilággal, a mesevilággal és a viselkedési formáinkkal bennünk élt, hozzánk kötődött és ma is a székelységünk, magyarságunk szerves részét képezi. Népzenénk mindig szorosan kötődött népünk életéhez, ezért annak feltárása nélkül nem kaphatunk teljes képet őseinkről.

A magyar népdalok szövegeire sokszínűség jellemző. A népdalvilág a kultúra egyik legváltozatosabb része, hiszem magába foglalja az emberek érzelmeit, örömét, bánatát, életmódját, ünnepeit, hétköznapjait, múltját, jelenét, jövőjét. A hagyomány számos változatban, sokféle szöveggel őriz egy-egy népdalt még egy ilyen viszonylag kis térségen belül is.

A felcsíki térség településeiről általánosan elmondható, hogy nagy figyelmet fordít népdalai, népzenéje, néphagyományai megőrzésére. Ezt a térséget viszonylag hamar elérte a polgárosodás, a kivetkőzés időszaka, mégis meg tudta őrizni népi kultúráját. Ezt bizonyítják az egyházi és népi kórusok, tánccsoportok, hagyományőrző egyesületek, tájházak, népi és fúvós zenekarok.

A zenekarok közül talán első helyen kell megemlítenünk a madarasi zenészeket, zenekarokat, akik talán a legrégebbi múltra tekintenek vissza a térségben. Csíkmadaras, bár kis falu, igen gazdag zenei életet mondhat magáénak., fúvós- és vonószenekarok generációi tanúsítják ezt. 1950-ben már létezett vonószenekar Váncsa Jenő vezetésével. A következő generációt a Miklós Márton által alapított hagyományőrző népi együttes köré tömörült zenészek jelentették. 1976-ban három zenekara volt a falunak, Biró Ernő, Váncsa Győző és Antal Elek prímások vezetésével. Ezt a sort bővíti az 1986-ban alakult kicsi vonószenekar, Antal Tibor és Csáki Elemér prímásokkal. A zenekarok különböző felállításokban a mai napig aktívak. Nóta- és népdalkincsük megőrzésének érdekében született a kezdeményezés, hogy a helybéli zenészek egy nagy zenekarba tömörüljenek, létrehozva a Csíkmadarasi Népi Zenekart 2006-ban, amely 14 tagot számlál. Műsorukba a magyar nóta remekei mellett olyan művek, feldolgozások kerültek, mint Brahms V. Magyar tánc, Kállai kettős vagy Marosszéki Táncok, Csíki népdalfeldolgozások, de mindezek mellet saját zenekari előadásokkal is büszkélkedhetnek.

A népi zenekar mellett mind a mai napig fúvós zenekar is működik Madarason. Miklós Márton nyugalmazott kántortanító, népdalgyűjtő, néprajzkutató visszaemlékezéseiből megtudjuk, hogy Miklós Gergely tizedmagával megalakította az első rezesbandát 1920-ban. A kis együttes hamarosan beépül a település művelődési életébe, fújják táncmulatságokon, farsangi rendezvényeken, majálisokon, temetéseken. A második világégés után kevés feljegyzés maradt a zenekar létéről és működéséről. A madarasiak zene és hangszerek iránti szeretete azonban megmaradt, bizonyítja ezt az évtizedek során különböző hangszeregyüttesekben játszó több tucatnyi vonós- és fúvóshangszeres. A fúvósok történetében 1990-ben új korszak kezdődik. Ügyszerető és anyagi támogatók bevonásával újraindul a zenekar. Vezetőjük, a falu művelődési mozgalmáért sokat tevő Miklós Márton, majd kevés ideig Urszuly Árpád karmesterek. A próbák rendszeressé válnak, a repertoár bővül. 2005-től Köllő Ferenc ( Bartók Béla emlékdíjas ) karnagy irányításával a minőségi muzsika és előrelépés a zenekar fő célkitűzése. Repertoárjában a zenei stílusok majd mindenike meglelhető. A jelenleg 30 tagú zenekar rendszeres résztvevője a különböző hazai és külföldi nemzetközi fúvósfesztiváloknak, rendezvényeknek.

A szomszédos Csíkdánfalva szintén rendelkezik zenekarral. A Csíkdánfalvi Ifjúsági Fúvószenekar 2005. május 1-jén alakult, amikor Bartalis Lajos csíkdánfalvi lakos közbennjárására, Schuller Péter és Marrfy Gabriella svájci támogatók pénzt biztosítottak fúvós hangszerek beszerzéséhez. A hangszerek beszerzése után toborozó felhívás jelent meg a helyi TV csatornán, melyre 13 személy jelentkezett, így létrejött a zenekar. A zenekar célkitűzései között szerepel a hagyományőrzés, azaz a már 50-es években létező fúvószenekar tevékenységének újraélesztése és folytatása, valamint e hagyománynak úgy belföldön, mint külföldön való ismertetése, továbbá a közösségépítés, tekintettel, hogy az egy célért való tevékenység és a falunak a különböző rendezvényeken való képviselete erősíti az összetartozás érzését. A zenekar jelenleg 33 tagot számlál, akik mind 15-50 év közötti csíkdánfalvi lakosok.

Karcfalva községben a fúvós hangszerek nagy tiszteletnek örvendenek. Több zenekar is létezett az 1900-as évektől napjainkig. A község fúvószenekarának mindig nagy szerepe volt a település életében hisz a nagyobb ünnepeken mindig zeneszóval tették szebbé az ünnepet. Így van ez napjainkban is, jelenlegi gyerek-fúvószenekar minden nagyobb eseményen tiszteletét teszi, szebbé varázsolva ezáltal az ünnepet. A térség minden tekintetben legfiatalabb zenekara 2007-ben jött létre a helyi kántor, Bálint Zoltán kezdeményezésére. A zenekart a községben élő tehetséges gyerekek alkotják. Hála a kántor odaadó munkájának és a gyerekek melléállásának, a zenekar szépen fejlődött és mostanra már nagyon bő repertoárral rendelkeznek. A zenekarnak jelenleg közel 70 tehetséges és odaadó tagja van.

A népdalok, a népzene tehát állandó része a felcsíki ember hétköznapjainak, ünnepeinek, éppen ezért nagyon fontos ezek megőrzése az utókor számára. A jelenlegi és jövőbeli zenészeknek hivatásszerűen művelniük kell a helyi népzenét, népdalt, ugyanakkor népnevelő, ízlésformáló elhivatottsággal kell megismertetniük a nép körében a ránk hagyott értéket, örökséget.

 

Forrás:

Kristály Lajos – Kristály Matild: Domokosi nagy hegy alatt. Csíkszentdomokos énekes népzenéje 1948-2008.

 
 

Térkép

 

Terkep

Eseménynaptár

Esemenznaptar

Felcsíki látnivalók

No valid database connection You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 SQL=SELECT title FROM jos_sections WHERE id =
Összes látnivalók >>